Referenser

ACP VA/Markkonsult AB

Referenser och kundcase

SALTHAMN

 

Området Salthamn är i dagsläget ett pågående projekt. Inom 5-10 år finns planer på att utveckla området betydligt, och öppna upp för besökare genom olika verksamheter på platsen. ACP VA/Markkonsult AB blev anlitat i ett tidigt skede då Salthamn behövde hjälp med en strategi över hantering av dagvatten, vatten och avlopp.

 

ACP VA/Markkonsult AB samarbetade med kund och arkitekt och levererade en VA-strategi för hela området. Det som utmärker Salthamn är att strategin kring vattenhanteringen bygger på återvinning, långsiktigt tänk och egen kontroll över produktionen, något som ligger ACP VA/Markkonsult AB varmt om hjärtat.

 

"Även för enskilda brukar jag föreslå att man försöker spara och nyttja dagvatten i stället för att bara pumpa- eller leda bort det. Genom att ha en tank kan man samla och spara mycket vatten att tex tvätta sin bil med eller vattna växter under bevattningsförbudet. Det mesta vi använder vatten till kräver inte dricksvattenkvalitet, så det finns stora besparingar att göra med små medel."

Lotta Pettersson

 

I Salthamn är dagvattnet, som är vatten som kommer från dränering, tak och markytor, en del av vattenförsörjningsstrategin. Där tas den upp i dammar och rinner genom planerad anläggning som vattenkonst, spolning i toaletter och bevattning. Eftersom ett helhetsgrepp och planering togs i tidigt skede är investeringskostnaderna mycket låga och har ersatt de kostnader som skulle ha uppstått vid reparation av de gamla anläggningarna.

 

Efter hand har ansvaret på plats utökats till markplanering, kontakt med Region Gotland och ytterligare VA-lösningar som tillkommit under projektets gång.

 

I ett stort projekt som Salthamn får kunden ovärderlig hjälp av ACP VA/Markkonsults kompetensbredd.

 

BJÖRKFJÄRDEN EGENDOMAR AB (Fårögården)

 

Till skillnad från många andra projekt blev ACP VA-markkonsult AB kontaktad av Björkfjärden Egendomar AB när planen för vad som skulle göras redan var färdig. Projektet innebar att byta den befintliga avloppslösningen till ett reningsverk. ACP VA-markkonsult arbetade sedan med projektet, från ansökan, under hela byggfasen till den slutliga vattenkontrollen.

 

"Jag tycker om kunder med höga krav på både funktion och estetik. Ibland kan det vara svårt att kombinera dessa element, vilket ger mig en större utmaning. Men det gör absolut ingenting, jag älskar utmaningar! Jag har själv krav på hög standard i de projekt jag arbetar med."

Lotta Pettersson

ACP VA Markkonsult AB - Storgatan 95, 62448 Slite - Tel. 070-217 19 33 - Org. 559021-8540 - Godkänd för F-skatt - © Lotta Pettersson 2018