Hem

ACP VA/Markkonsult AB

Konsulttjänster inom vatten-,

mark- och avloppsprojekt

ACP VA/Markkonsult AB erbjuder dig, eller ditt företag, flera typer av tjänster rörande mark- och vattenplanering. Här finns en bred kunskapsbas inom alltifrån underlag till ansökningar, planering, projektering och inmätning. Även ritningar till beräkning, byggledning och kontroller. Har du ett vatten-/avlopps-/ markrelaterat problem kan du få hjälp med utredning och lösningsförslag.

 

Du avgör själv vilka delar av ditt projekt som är i behov av handledning, men givetvis sköter ACP VA/Markkonsult AB även hela processen om du är intresserad av det.

 

Är du osäker på hur arbetet går till eller vilka resurser som behövs till just ditt mark- eller vattenprojekt? Kontakta ACP VA/Markkonsult AB för råd och konsultation.

 

Välkommen!

ACP VA/Markkonsult AB ägs och drivs av Ann-Charlott "Lotta"

Pettersson. Bolaget har sin bas på norra Gotland men arbetar över

hela ön och tar även uppdrag från övriga delar av Sverige. Sedan 2015 har bolaget genomfört många olika projekt, stora som små, åt både företag och privatpersoner.

 

Lotta är utbildad VA-projektör och har flerårig erfarenhet som konsult i

både offentlig och privat verksamhet. Tack vare sin kunskap och sitt breda kontaktnät tillhandahåller ACP VA/Markkonsult AB ovärderlig hjälp och vägledning till alla typer av vatten-, avlopps- och markprojekt.

Bred kompetens inom

VA- och markarbeten

ACP VA/Markkonsult

ACP VA Markkonsult AB - Storgatan 95, 62448 Slite - Tel. 070-217 19 33 - Org. 559021-8540 - Godkänd för F-skatt - © Lotta Pettersson 2018